ActiVite logo

ActiVite

ActiVite verleent de zorg en hulp waar mensen aanspraak op kunnen maken als collectieve voorziening. ze hebben het dan over de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verschillende subsidieregelingen. Daarbij zorgen ze ervoor dat de financiële middelen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: aan wonen, welzijn en zorg.

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn zij er voortdurend op gericht bureaucratie terug te dringen en efficiënt werken te bevorderen. ActiVite is een maatschappelijke onderneming die werkt met publieke middelen. zij zoeken financiële ruimte om maatschappelijke vragen te beantwoorden. zij leggen verantwoording af aan de interne en externe omgeving. Dat doen zij gewetensvol en initiatiefrijk, dus steeds met aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte van de klant. Dit betekent dat zij oog hebben voor de eigen identiteit van de mens en respectvol omgaan met tradities en familiebanden.

ActiVite is een betrouwbare zorgverlener. Zij werken doelmatig en transparant. Dat blijkt uit:

Contactgegevens

Bezoekadres
Stichting ActiVite
Hoofdkantoor
Simon Smitweg 8
2353 GA Leiderdorp

Postadres
Postbus 149
2350 AC Leiderdorp

Fax: (071) 516 13 09

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in