Scala College logo
Tip!

Scala College

Het Scala College is een openbare school in Alphen aan den Rijn, met locaties aan de Kees Mustersstraat, Sacharovlaan en vanaf schooljaar 2023 een gloednieuwe locatie aan de Henry Dunantweg. Alle leerlingen starten op het onderbouwhuis aan de Kees Mustersstraat met een tweejarige brugperiode, waarna de leerlingen hun opleiding vervolgen op een van hun bovenbouw locaties. In de onderbouw kiezen leerlingen op het Scala College voor een reguliere of tweetalige opleiding. Binnen de reguliere opleiding maken zij een keuze tussen de sportklas of een van de  highschools die worden aangeboden. Het Scala College daagt leerlingen uit. Haal het maximale uit je zelf, ontwikkel je talenten! Of je nu sportief, creatief of gewoon nieuwsgierig bent. 
 
Het Scala College heeft in 2019 het predicaat Excellente School gekregen voor haar vwo-opleiding en is een van de dertig erkende Topsport Talentscholen in Nederland. Daarnaast zijn wij al jaren een academische opleidingsschool en senior TTO school.
 
Meer informatie is te vinden op de website van het Scala College. 

Op het onderbouwhuis krijgen de leerlingen uit de eerste twee leerjaren en de leerlingen uit 3-thavo en 3(t)vwo les. Het Scala College heeft de overtuiging dat leerlingen met meer plezier naar school gaan als zij kunnen kiezen voor uren waar zij met anderen bezig zijn met hun passie. Het Scala College heeft hier een breed aanbod in: highschools, sportklas en tweetalig onderwijs, voor leerlingen valt er veel te kiezen. Hun ambitie zijn nog meer tegemoet te komen aan verschillen en leerlingen meer bij het eigen leerproces te betrekken. Door keuzes en eigenaarschap zijn leerlingen beter gemotiveerd en gaan zij met extra plezier naar school.

Meer informatie is te vinden via welkomophetscala.nl

Begin schooljaar 2023-2024 wordt de locatie aan de Diamantstraat ingeruild voor een nieuw gebouw aan de Henry Dunantweg. Het definitieve ontwerp van het moderne gebouw is inmiddels goedgekeurd en de bouw start eind 2021. In dit gebouw worden lessen verzorgd in domeinen. Dit betekent dat een groep leerlingen voornamelijk in dat deel van het gebouw les zal volgen. Daar zijn ook hun kluisjes en daar is hun zelfstandige werkplek. Naast de domeinen vmbo-b/k 3-4, vmbo-tl 3-4, havo 3, 4 en 5 (t)havo, is er ook een afdeling gereserveerd voor leerlingen uit de onderbouw. Er komt een prachtig domein binask (biologie, natuurkunde en scheikunde) en er wordt een sporthal ontworpen, waar ruimte is voor drie groepen. 

Op de Sacharovlaan volgen de bovenbouwleerlingen van (tweetalig) vwo hun lessen. Reeds in 2019 is het flexrooster op de Sacharovlaan geïntroduceerd. In de flexuren in de bovenbouw vwo-afdeling bepalen de leerlingen in overleg met de mentor welke extra activiteiten zij zullen volgen. Per periode bespreken de vakdocenten met de leerlingen het programma en de bijbehorende leerdoelen en leeractiviteiten. Bovendien nodigt het Scala College enkele malen per jaar vooraanstaande wetenschappers uit op de Sacharovlaan. Zij houden lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

Is dit jouw bedrijf, maar klopt er iets niet?
Stuur een locatie in