Privacyverklaring

Privacy Policy Alphens.NL BV
Wij respecteren je privacy en hechten veel belang aan een eerlijke en vertrouwelijke opslag van persoonsgegevens, wanneer dat nodig is. Ons beleid is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet kan je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Alphens.NL BV
Raadhuisstraat 211
2406 AC Alphen aan den Rijn
Kamer van Koophandel 544550572

De gegevens worden opgeslagen bij
Cacholong BV
Seerob 21
9051 VA Stiens

Bankgegevens worden beheerd door

Sisow Payment Service Provider
Binnen Parallelweg 14
5701 PH Helmond

Doel en verwerking van persoonsgegevens
Alphens.NL BV verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:
Je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
Je een bestelling plaatst, een restaurantplaats reserveert of een ticket koopt
Je reageert op een vacature
Je een nieuwsartikel of agendapunt instuurt

Onderstaande persoonsgegevens worden door Alphens.NL BV:
Naam
Emailadres

Doorgeven van persoonlijke gegevens
Relevante persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld de aankoop van een ticket of een restaurantreservering).

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met jurre@alphens.nl

Cookies